ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
01 ก.พ. 2559 (เข้าชม 2790 ครั้ง)
นายกสมาคมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพวันที่ 29 ม.ค. 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา
26 ม.ค. 2559 (เข้าชม 4536 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม.
08 ม.ค. 2559 (เข้าชม 4560 ครั้ง)
งานเลี้ยงสังสรรค์คณะกรรมการบริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่กอ.สช.วันที่ 6 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.
15 ธ.ค. 2558 (เข้าชม 4444 ครั้ง)
งานแถลงข่าวการแข่งขันทำอาหารแบบตะวันตก วันที่ 14 ธ.ค. 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กทม.
08 ธ.ค. 2558 (เข้าชม 2574 ครั้ง)
งานอาชีวะสร้างคนสร้างชาติ วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กทม.
16 พ.ย. 2558 (เข้าชม 2124 ครั้ง)
ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการร่วมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน วันที่ 13พ.ย.2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม.
20 ต.ค. 2558 (เข้าชม 3551 ครั้ง)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 16 ต.ค. 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กทม.
20 ต.ค. 2558 (เข้าชม 1027 ครั้ง)
นายกสมาคมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมเข้าพบประธานสกอ. วันที่ 13 ต.ค. 2558 ณ สกอ.
15 ต.ค. 2558 (เข้าชม 14123 ครั้ง)
รูปภาพการประชุมใหญ่ครั้งที่ 40 วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
24 ก.ย. 2558 (เข้าชม 2761 ครั้ง)
สมาคมฯประชุมร่วมงานรับฟังความคิดเห็นการจัดกรอบการปฏิรูปการศึกษาวันที่ 23 ก.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/22 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย