ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565

     สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย     ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 15(1) ประมาณ 10 ท่าน โดยมอบหมายให้อาจารย์เล็ก บูรณะสมบัติ เป็นผู้ดำเนินงานขออนุญาตจัดตั้งสมาคม โดยเริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 และได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2517โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา นายกสมาคมคนแรกคือ อาจารย์สุนทร เปรมฤทัย เมื่ออาจารยฃ์สุนทร เปรมฤทัย หมดวาระลง อาจารย์อุดม แสงหิรัญ รับตำแหน่งนายกสมาคม จึงย้าย สำนักงานใหญ่ของสมาคมมาอยู่ที่ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพฯ และได้ริเริ่มก่อตั้งกองทุน โดยขอรับเงินบริจาคจากสมาชิกเพื่อก่อตั้งที่ทำการถาวรของสมาคม สมาชิกที่บริจาคเงินสมทบรายแรก คืออาจารย์สุข พุคยาภรณ์ เมื่อ อาจารย์อุดม แสงหิรัญ หมดวาระลง อาจารย์ชัย บูรณะสมบัติ รับตำแหน่งนายกสมาคม ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งที่ทำการ ถาวรของสมาคม ปัจจุบันคือเลขที่ 1097/35-36 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ สามารถใช้เป็นสำนักงานและเปิดบริการแก่สมาชิกในปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน


The Federation of Private Colleges of Technology and Vocational Education of Thailand, formerly the Federation of Private Vocational Schools of Thailand, was established in 1984 to promote Thailand’s private vocational education. With more than 400 institutional members throughout the kingdom, our missions are


  1. Strengthening and promoting national education and vocational education provided by private sector.

  2. Serving as the central organization for colleges of technology and vocational colleges to exchange knowledge and opinions, whilst collaborating with the government, Ministry of Education, related agencies and private sector to develop effective and efficient private vocational education.

  3.  Enhancing solidity and dialogues among executive boards, presidents, faculty staffs and students of vocational education institutions

  4. Providing financial aids and other supplementary benefits for faculty staffs and students.

  5. Enriching relationship with other educational associations and entities to promote efficient and effective vocational education.

  6. Organizing activities and programs that enhance quality and competitiveness of our member institutions.


Contact Information: +66022414605

Address: 1097/35-36 Thanon Nakornchaisai Dusit Bangkok 10300

The Federation of Private Colleges of Technology and Vocational Education of Thailand

Telephone: +66022414605

Fax:+66026684286-7

Website: www.pvet.or.th

E-Mail: samakom1097@hotmail.co.th copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย