ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวช.) ของ สอศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง การใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๖๗ (ของ สอศ.)
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 (ของ สอศ.)
เรื่อง เอกสารประชุมชี้แจ้งการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ของ สอศ.)
--- เรื่อง โครงการรับครูฝึกสอนชาวฟิลิปปินส์จาก DMMMU ประจำการสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้ PVET พ.ศ.2566

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 17 ธ.ค. 2565  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 687 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
--- เรื่อง เชิญชวนส่งทีมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 แข่งขัน วันที่ 1-2 ก.พ. 2567 (ส่งภายในวันที่ 23 มกราคม 2567)  โพสเมื่อ 24 ม.ค. 2567
--- ด่วน เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน นบส.อศช. รุ่นที่ 2 (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567)  โพสเมื่อ 12 ม.ค. 2567
--- เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 2566
--- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 2566
--- เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงาน "Arduino Education Day Thailand 2023" วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงงานยาสูบ กทม.  โพสเมื่อ 06 พ.ย. 2566
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย