ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
11 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 771 ครั้ง)
ดร.อำนวย เถาตระกูล ผู้แทนสมาคมสำนักวิจัยแห่งชาติเข้าพบนายกสมาคมฯปรึกษาหารืออบรมวิจัยในชั้นเรียนและครูอาชีววันที่ 11 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสมาคม กทม.
11 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 527 ครั้ง)
ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมประชุมอบรมนายทะเบียนอาชีวฯจัดโดยสช.วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
05 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 969 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.
29 เม.ย. 2558 (เข้าชม 515 ครั้ง)
นายกสมาคมสมาพันธ์ฯนำผู้แทนสมาคมต่างๆเข้าแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสช.เข้ารับตำแหน่งใหม่วันที่ 29 เม.ย. 58 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
24 เม.ย. 2558 (เข้าชม 452 ครั้ง)
การประชุมหารือแนวทางการทำงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมกับศูนย์คุณธรรม วันที่ 23 เม.ย. 2558 ณ ห้องประชุม1 ชั้น16 ศูนย์คุณธรรม
24 เม.ย. 2558 (เข้าชม 2137 ครั้ง)
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 วันที่ 20 เม.ย. 2558 ณ สถาบันศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ กทม.
24 เม.ย. 2558 (เข้าชม 812 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคม วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
24 มี.ค. 2558 (เข้าชม 567 ครั้ง)
สช.จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรปวส.2557ไปใช้วันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม.

24 มี.ค. 2558 (เข้าชม 963 ครั้ง)
ประชุมการจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรูปแบบเยอรมณี วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

24 มี.ค. 2558 (เข้าชม 2090 ครั้ง)
นายกสมาคมฯพร้อมคณะไปศึกษาดูงานระบบอาชีวศึกษา วันที่11-15 มีนาคม 2558 ณ ประเทศไต้หวัน

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/20 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย