ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
26 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 575 ครั้ง)
นายกสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการสช.เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนเอกชนวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม สช.
26 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 602 ครั้ง)
ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 23 มิ.ย. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม.
18 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 556 ครั้ง)
ผอ.กองทุนสงเคราะห์ได้ประชุมหารือกับกรรมการบริหารสมาคม วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสวงกาญจนาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
18 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 1244 ครั้ง)
รองเลขาธิการสช.ดร.พีรศักดิ์ รัตนะและดร.อรรพล ตรึกตรองได้มาประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคม วันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
11 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 788 ครั้ง)
ดร.อำนวย เถาตระกูล ผู้แทนสมาคมสำนักวิจัยแห่งชาติเข้าพบนายกสมาคมฯปรึกษาหารืออบรมวิจัยในชั้นเรียนและครูอาชีววันที่ 11 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุมสมาคม กทม.
11 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 540 ครั้ง)
ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมประชุมอบรมนายทะเบียนอาชีวฯจัดโดยสช.วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
05 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 1014 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.
29 เม.ย. 2558 (เข้าชม 530 ครั้ง)
นายกสมาคมสมาพันธ์ฯนำผู้แทนสมาคมต่างๆเข้าแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสช.เข้ารับตำแหน่งใหม่วันที่ 29 เม.ย. 58 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
24 เม.ย. 2558 (เข้าชม 468 ครั้ง)
การประชุมหารือแนวทางการทำงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมกับศูนย์คุณธรรม วันที่ 23 เม.ย. 2558 ณ ห้องประชุม1 ชั้น16 ศูนย์คุณธรรม
24 เม.ย. 2558 (เข้าชม 2211 ครั้ง)
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 วันที่ 20 เม.ย. 2558 ณ สถาบันศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ กทม.
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/20 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย