ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
24 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1635 ครั้ง)
สมาคมฯประชุมร่วมงานรับฟังความคิดเห็นการจัดกรอบการปฏิรูปการศึกษาวันที่ 23 ก.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1352 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายตวง อันทะไชย วันที่ 17 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 2
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1199 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวันที่ 17 ก.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1427 ครั้ง)
รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอสมาคมต่างๆวันที่ 14 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 659 ครั้ง)
นายกสมาคมฯนำทีมบริหารไปร่วมประชุมการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคตวันที่ 26 ส.ค. 2558 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 1374 ครั้ง)
สมาคมฯจัดอบรมระบบการเรียน การสอนระบบทวิภาคีแบบเยอรมัน วันที่ 25 ส.ค. 2558 ณ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 635 ครั้ง)
ผอ.สมาคมฯไปเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วันที่ 20 ส.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 1384 ครั้ง)
นายกสมาคมฯเป็นประธานร่วมกับผอ.ศูนย์คุณธรรมประชุม สุภาพชน คนอาชีวะ วันที่ 14 ส.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1458 ครั้ง)
นายกสมาคมฯ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช เลี้ยงแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วันที่ 2 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1405 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/21 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย