ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1168 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายตวง อันทะไชย วันที่ 17 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 2
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 990 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวันที่ 17 ก.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1142 ครั้ง)
รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอสมาคมต่างๆวันที่ 14 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 589 ครั้ง)
นายกสมาคมฯนำทีมบริหารไปร่วมประชุมการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคตวันที่ 26 ส.ค. 2558 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 1182 ครั้ง)
สมาคมฯจัดอบรมระบบการเรียน การสอนระบบทวิภาคีแบบเยอรมัน วันที่ 25 ส.ค. 2558 ณ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 552 ครั้ง)
ผอ.สมาคมฯไปเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วันที่ 20 ส.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 1161 ครั้ง)
นายกสมาคมฯเป็นประธานร่วมกับผอ.ศูนย์คุณธรรมประชุม สุภาพชน คนอาชีวะ วันที่ 14 ส.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1326 ครั้ง)
นายกสมาคมฯ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช เลี้ยงแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วันที่ 2 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1173 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1633 ครั้ง)
บริษัทไทยยามาฮ่า กับ สมาคมฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและจัดการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 วันที่ 1 ก.ค. 2558 ณ บริษัทไทยยามาฮ่า
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/20 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย