ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 1140 ครั้ง)
สมาคมฯจัดอบรมระบบการเรียน การสอนระบบทวิภาคีแบบเยอรมัน วันที่ 25 ส.ค. 2558 ณ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 532 ครั้ง)
ผอ.สมาคมฯไปเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วันที่ 20 ส.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กทม.
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 1110 ครั้ง)
นายกสมาคมฯเป็นประธานร่วมกับผอ.ศูนย์คุณธรรมประชุม สุภาพชน คนอาชีวะ วันที่ 14 ส.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1301 ครั้ง)
นายกสมาคมฯ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช เลี้ยงแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วันที่ 2 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมสุโกศล กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1128 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ วันที่ 2 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
03 ก.ค. 2558 (เข้าชม 1569 ครั้ง)
บริษัทไทยยามาฮ่า กับ สมาคมฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและจัดการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge 2015 วันที่ 1 ก.ค. 2558 ณ บริษัทไทยยามาฮ่า
26 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 561 ครั้ง)
นายกสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการสช.เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนเอกชนวันที่ 25 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม สช.
26 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 591 ครั้ง)
ผอ.สมาคมฯเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 23 มิ.ย. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม.
18 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 543 ครั้ง)
ผอ.กองทุนสงเคราะห์ได้ประชุมหารือกับกรรมการบริหารสมาคม วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสวงกาญจนาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
18 มิ.ย. 2558 (เข้าชม 1183 ครั้ง)
รองเลขาธิการสช.ดร.พีรศักดิ์ รัตนะและดร.อรรพล ตรึกตรองได้มาประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคม วันที่ 17 มิ.ย. 58 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/20 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย