ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
07 เม.ย. 2564 (เข้าชม 626 ครั้ง)
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา พ.ศ.2564
01 มี.ค. 2564 (เข้าชม 316 ครั้ง)
เรื่อง การขยายเวลาเปิดระบบเข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 และการได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 1 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
25 ม.ค. 2564 (เข้าชม 442 ครั้ง)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563
05 ม.ค. 2564 (เข้าชม 880 ครั้ง)
เรื่อง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564
05 ม.ค. 2564 (เข้าชม 426 ครั้ง)
เรื่อง เลื่อนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่ม กรุงเทพมหานคร
25 พ.ย. 2563 (เข้าชม 476 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์วันครูประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกรุงเทพมหานคร
26 ส.ค. 2563 (เข้าชม 1340 ครั้ง)
เรื่อง การชำระเงินบริจาคเพื่อสมาคมฯ (ค่าบำรุงสมาคม) และขอให้สถานศึกษาสำรวจและปรับปรุงข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2563
07 ก.พ. 2563 (เข้าชม 939 ครั้ง)
เรื่อง การบริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
31 ม.ค. 2563 (เข้าชม 1567 ครั้ง)
เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2563
02 ม.ค. 2563 (เข้าชม 1390 ครั้ง)
เรื่อง ขอความร่วมมือในการดูแลการจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
26 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 738 ครั้ง)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
20 ธ.ค. 2562 (เข้าชม 877 ครั้ง)
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย