ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
--- แผนที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 29 พ.ค. 2555  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 4454 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
--- เรื่อง โครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 9 (สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562)  โพสเมื่อ 05 ส.ค. 2562
--- เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขตกทม.(ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ส.ค. 2562)  โพสเมื่อ 26 ก.ค. 2562
--- เรื่อง บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการประกวดออกแบบ "รถเข็นเพื่อคนพิการ" (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2562)  โพสเมื่อ 02 ก.ค. 2562
--- เรื่อง แบบสอบถามวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน ในประเทศไทย   โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 2562
--- เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ส่งภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562)  โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 2562
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย