ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565
--- เรื่อง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลื้ม ครม.เพิ่มเงินรายหัวฯ อนุบาล-ปวช. หลังไม่ได้ปรับมานานกว่า 10 ปี

INFOGRAPHIC ปรับเพิ่มแล้ว! เงินอุดหนุนรายหัว ให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง ปวช.

เป็นเรื่องน่ายินดี ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับนักเรียน เนื่องจากไม่ได้มีการปรับมานานกว่า 10 ปี ในขณะที่ราคาอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียน

การปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน 11.5 ล้านคน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2569 จำนวนเงินกว่า 8,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
https://moe360.blog/2022/07/26/260765/

#MOE #กระทรวงศึกษาธิการ #เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 27 ก.ค. 2565  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 485 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
--- เรื่อง กำหนดประชาสัมพันธ์ของ IM JAPAN  โพสเมื่อ 06 ธ.ค. 2565
--- เรื่อง UPDATE โปรแกรม 4 สัปดาห์กับโครงการ PVET "ENGLISH IMMERSION SUMMER PROGRAM" ที่ DMMMSU ประเทศฟิลิปินส์  โพสเมื่อ 02 ธ.ค. 2565
--- เรื่อง IM JAPAN มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย  โพสเมื่อ 30 พ.ย. 2565
--- เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับประเทศฟิลิปินส์ Summer Camp 2023 ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โพสเมื่อ 29 พ.ย. 2565
--- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา (ส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565)  โพสเมื่อ 13 ก.ย. 2565
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย