ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง ขอเชิญร่วมเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 พ.ศ. 2565

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 03 ส.ค. 2565  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 193 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
เรื่อง การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 (ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565)  โพสเมื่อ 05 ต.ค. 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. (ลงทะเบียนประชุมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565)  โพสเมื่อ 19 ส.ค. 2565
เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจชื่อวิทยาลัย  โพสเมื่อ 08 ส.ค. 2565
เรื่อง ขอเชิญร่วมเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 47 พ.ศ. 2565  โพสเมื่อ 03 ส.ค. 2565
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการลงโฆษณาในวารสารระบบ E-Book ของสมาคมฯ ประจำปี 2565  โพสเมื่อ 02 ส.ค. 2565
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย