ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวช.) ของ สอศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง การใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๖๗ (ของ สอศ.)
เรื่อง คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 (ของ สอศ.)
เรื่อง เอกสารประชุมชี้แจ้งการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ของ สอศ.)
เรื่อง แบบสรุปรายละเอียดประเภทวิชา กลุ่มอาชีพ สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตร ปวช. 2567 (ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567)
--- เรื่อง การสมัครโครงการประกวดร้องเพลง The Star Show Thailand 2024

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 29 มิ.ย. 2567  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 337 ครั้ง )
บันทึกโดย : คุณกุ่ย

   5 ข่าวล่าสุด
--- เรื่อง การสมัครโครงการประกวดร้องเพลง The Star Show Thailand 2024   โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 2567
--- เรื่อง บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เสนอโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ปี 2567 (ตอบรับภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567)  โพสเมื่อ 20 มิ.ย. 2567
--- เรื่อง เปิดรับสมัครการแข่งขันประกวดแต่งรถ ไฮลักซ์ รีโว่-ดี แซด อิดิชั่น นักเรียนและนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฏาคม 2567)  โพสเมื่อ 10 มิ.ย. 2567
--- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาต่อการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาพ.ศ.2567(ตอบแบบสำรวจไม่เกินวันที่ 20 มิ.ย. 2567 สอศ.)  โพสเมื่อ 15 พ.ค. 2567
--- เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ส่งมอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา บริษัทยามาฮ่า พ.ศ.2567 (ส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2567)   โพสเมื่อ 09 พ.ค. 2567
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย