ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ปี 2565
29 พ.ค. 2566 (เข้าชม 18 ครั้ง)
ดร.ธิติ มหบุญพาชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกฏหมายเป็นตัวแทนดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯเข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา วันที่ 25 พ.ค.2566 ณ เมืองทองธานี กทม.
19 พ.ค. 2566 (เข้าชม 35 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู และคณะกรรมการสมาคมฯ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีการบินฉงซิ่ง มนฑลฉงซิ่ง วันที่ 18 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
16 พ.ค. 2566 (เข้าชม 39 ครั้ง)
ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ อุปนายกสมาคมฝ่ายความร่วมมือเป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคม MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสฉวน วันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
16 พ.ค. 2566 (เข้าชม 53 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมเดินทางไปลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการก่อสร้างฉงชิ่ง มณฑลฉงชิ่ง วันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ ประเทศจีน
03 พ.ค. 2566 (เข้าชม 76 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมเข้าพบ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการสอศ.เพื่อปรึกษา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน วันที่ 3 พ.ค. 2566 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
20 ม.ค. 2566 (เข้าชม 314 ครั้ง)
นายปรวี ศรีสง่า อุปนายกกลุ่มกทม. เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ"ลิตเติ้ล แว้น บี ว้าว ไรเดอร์" วันที่ 18 ม.ค.2566 ณ ลานเอนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
23 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 460 ครั้ง)
นายกสมาคมฯที่ปรึกษาสมาคมและตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมลงนามความร่วมมือกับบริษัทอำมาตย์คลาวด์จำกัด วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
15 ธ.ค. 2565 (เข้าชม 351 ครั้ง)
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค จ.ชลบุรี
23 พ.ย. 2565 (เข้าชม 523 ครั้ง)
รูปภาพนายกสมาคมกรรมการสมาคมร่วมประชุมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวางแผนความร่วมมือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
23 พ.ย. 2565 (เข้าชม 323 ครั้ง)
รูปภาพประชุมคณะกรรมการสมาคมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย