ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ข้อบังคับสมาคมฯ
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวช.) ของ สอศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักการการใช้หลักสูตร (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง การใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา ๒๕๖๗ (ของ สอศ.)
เรื่อง คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 (ของ สอศ.)
เรื่อง เอกสารประชุมชี้แจ้งการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ.2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ของ สอศ.)
เรื่อง แบบสรุปรายละเอียดประเภทวิชา กลุ่มอาชีพ สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ สอศ.
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสูตร ปวช. 2567 (ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567)
01 ก.ค. 2567 (เข้าชม 168 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รักษาการนายกสมาคมฯเข้าร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันYAMAHA วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ สนามไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดนครปฐม
19 มิ.ย. 2567 (เข้าชม 131 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รักษาการนายกสมาคมฯเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ กทม.
13 มิ.ย. 2567 (เข้าชม 177 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู รักษาการนายกสมาคมฯ และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดร้องเพลงในรายการ STAR SHOW THAILAND 2024 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ HOLLYWOOD BANGKOK รัชดา กรุงเทพมหานคร
10 มิ.ย. 2567 (เข้าชม 153 ครั้ง)
นายปรวี ศรีสง่า อุปนายกสมาคมกลุ่มกทม.ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขัน YAMAHA ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
29 พ.ย. 2566 (เข้าชม 1567 ครั้ง)
การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2566 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
24 พ.ย. 2566 (เข้าชม 606 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯ MOU กับสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 23 พ.ย. 2566 ณ ห้องประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
16 พ.ย. 2566 (เข้าชม 1103 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและที่ปรึกษาสมาคมฯ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม.
03 พ.ย. 2566 (เข้าชม 589 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯคณะกรรมการสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมฯเข้าแสดงความยินดีกับนายยศพล เวณุโกเศศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสอศ.ณกระทรวงศึกษาธิการ
04 ต.ค. 2566 (เข้าชม 621 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมฯเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนวัตกรโครงการSMART INNOVATION2023โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองสอศ. เป็นประธานเข้าร่วมพิธีเปิดวันที่ 4 ต.ค. 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
03 ต.ค. 2566 (เข้าชม 669 ครั้ง)
ดร.ประเสริฐ กลิ่น นายกสมาคมฯที่ปรึกษาสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมฯเข้าพบแสดงความยินดีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย