ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
08 ธ.ค. 2558 (เข้าชม 1464 ครั้ง)
งานอาชีวะสร้างคนสร้างชาติ วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม กทม.
16 พ.ย. 2558 (เข้าชม 1076 ครั้ง)
ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจการร่วมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน วันที่ 13พ.ย.2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม.
20 ต.ค. 2558 (เข้าชม 2144 ครั้ง)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผลงานวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 16 ต.ค. 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กทม.
20 ต.ค. 2558 (เข้าชม 623 ครั้ง)
นายกสมาคมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมเข้าพบประธานสกอ. วันที่ 13 ต.ค. 2558 ณ สกอ.
15 ต.ค. 2558 (เข้าชม 6672 ครั้ง)
รูปภาพการประชุมใหญ่ครั้งที่ 40 วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
24 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1301 ครั้ง)
สมาคมฯประชุมร่วมงานรับฟังความคิดเห็นการจัดกรอบการปฏิรูปการศึกษาวันที่ 23 ก.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1127 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายตวง อันทะไชย วันที่ 17 ก.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 2
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 944 ครั้ง)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวันที่ 17 ก.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
21 ก.ย. 2558 (เข้าชม 1081 ครั้ง)
รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอสมาคมต่างๆวันที่ 14 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
27 ส.ค. 2558 (เข้าชม 578 ครั้ง)
นายกสมาคมฯนำทีมบริหารไปร่วมประชุมการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคตวันที่ 26 ส.ค. 2558 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กทม.
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/20 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย