ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
ร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
โลโก้สมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนที่สมาคมฯ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
26 เม.ย. 2559 (เข้าชม 3430 ครั้ง)
การประชุมเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก วันที่ 24 เม.ย. 2559 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทม.

07 เม.ย. 2559 (เข้าชม 4588 ครั้ง)
นายกสมาคมนำคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชนวันที่ 4เม.ย.2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
07 เม.ย. 2559 (เข้าชม 1532 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมร่วมพิธีเปิดอาคาร สช.ใหม่ โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน วันที่ 30มี.ค.2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
17 มี.ค. 2559 (เข้าชม 3696 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารร่วมงานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งวันที่16มี.ค.59ณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันกทม.
14 มี.ค. 2559 (เข้าชม 5090 ครั้ง)
การประชุมวิสามัญครั้งที่1วันเสาร์ที่12มีนาคม2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กทม.
08 มี.ค. 2559 (เข้าชม 570 ครั้ง)
นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายเงินสมเด็จพระเทพฯวันที่ 8ก.พ.2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กทม.
24 ก.พ. 2559 (เข้าชม 4924 ครั้ง)
การประชุมการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนวันที่19ก.พ.59 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
18 ก.พ. 2559 (เข้าชม 1642 ครั้ง)
นายกสมาคมฯสัมภาษณ์ออกรายการเดินหน้าประชารัฐ วันที่17ก.พ.2559 ณ ช่อง NBT
18 ก.พ. 2559 (เข้าชม 1583 ครั้ง)
การประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการประชุมรวมภาครัฐและเอกชน วันที่ 17 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมสมาคม
18 ก.พ. 2559 (เข้าชม 3752 ครั้ง)
งานวันการศึกษาเอกชน วันที่ 10-11 ก.พ. 2559 ณ ห้างเซ็ลทรัล ลาดพร้าว กทม.
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/21 Next »

 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย